FilmfagligViden og uddannelse

Station Next er et nationalt kompetencecenter for kunstnerisk filmundervisning med unge

Station Next kompetenceudvikler filmlærere, der arbejder i grundskolen, gymnasiet og på filmskoler gennem kurser, uddannelse og praktikerforskning.

Udover vores mange "live" aktiviteter har vi udviklet to store, gratis onlineressurser: Filmlinjen.dk og SmåP.dk, der understøtter filmlærerens og filmelevens arbejde med store og små filmproduktioner. 

PD i anvendt film

Station Next gennemfører i samarbejde med professionshøjskolen UCL Danmarks første filmlæreruddannelse.

Læs mere om PD i anvendt film

KDUV

På Station Nexts KDUV-program udvikler professionelle filmlærere og filmskabere ny filmdidaktik gennem kunstnerisk praktikerforskning.

Læs mere om KDUV

At åbne rum – Kunstnerisk filmundervisning med unge

Kan unge lave filmkunst?
Hvordan uddanner man unge til at blive kunstnere?
Hvad er kunstnerisk dannelse?
Underviseren som kunstner.

Station Next – Den Danske Ungdomsfilmskole – har taget initiativ til udgivelse af antologien ”At åbne rum – Kunstnerisk filmundervisning med unge”. 

Bogen er den første af sin art og udforsker, hvordan man som underviser udvikler rum for læring i skabelse af film med et kunstnerisk udgangspunkt. Det er et område, som i høj grad har baseret sig på tavs viden, og et af formålene med bogen er at skabe et fælles sprog for området.

Forfatterne, hvoraf flere er prisvindende filmskabere, deler i en række essays både kunstpædagogiske refleksioner og konkrete filmøvelser. Essayene rammes ind af Station Nexts bud på en ny, helhedsorienteret teori for det filmkunstneriske læringsrum

Antologien udgives på Aalborg Universitetsforlag, og er støttet af Det Danske Filminstitut.

Dagskurser til lærer- og pædagoguddannelsen

Station Next tilbyder en række dagskurser, der har fokus på den filmdidaktiske dimension. 

De studerende vil på kurserne bl.a afprøve undervisningsaktiviteter der kan bruges direkte i deres egen undervisning. 

Se vores dagskurser til professionshøjskoler